Povinně zveřejňované informace ZŠ a MŠ Strupčice

 NÁZEV

 • Základní škola a Mateřská škola Strupčice,okres Chomutov

 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 • Poskytování předškolního a základního vzdělání.

 • Zřizovatel školy: Obec Strupčice

 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zvětšit

 ROZPOČET ŠKOLY

 SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU

 • Mateřská škola

 • Základní škola

 • Školní družina

 • Školní klub

 • Školní jídelna při ZŠ

 KONTAKTNÍ INFORMACE

 • sídlo: Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov, Strupčice 29    PSČ 431 14

 • webové stránky: http://www.strupcice.cz/

 • email:   

Ředitelka školy:

reditelna@strupcice.cz

Zástupce ředitelky:

zastupce@strupcice.cz

Účetní školy:

sekretariat@strupcice.cz

 • Telefon/fax: 474 685 127

 BANKOVNÍ SPOJENÍ  

 • běžný účet škola:

101 012 502 / 0300

 • běžný účet jídelna: 

266 964 894 / 0300

 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

 •  46787704

 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)

 •  Nejsme plátci DPH

 REDIZO

 •  600 077 527

 DATOVÁ SCHRÁNKA ID

 •  qyg46gc

 SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 ŽÁDOSTI O INFORMACE

 •  Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

 POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

 • Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím: 

Ředitelka: Mgr. Jana Mišková

Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Brtnický

Vedoucí MŠ: Iveta Chloubová

 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 • Telefon: 474 685 127

 • email: reditelna@strupcice.cz

 • v hlavní budově školy

 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon, nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 Na internetových stránkách Portálu veřejné správy – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 •  za vydání opisu vysvědčení je poplatek 100,- Kč

 LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE

 •  Žádné nejsou.

 POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 • Správce osobních údajů - Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov jmenuje pověřencem na ochranu osobních údajů Svazek obcí Chomutovsko

Pavlína Knížková

E-mail: p.knizkova@dso-chomutovsko.cz 

Tel.: +420 720 128 387

 

Optimalizováno pro Mozillu Firefox

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  23. ledna 2022 11:27:28

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na emailovou adresu: ovcarova@email.cz