Info

Dokumenty a formuláře
l

Ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve formátu: docxpdf

Žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu: docxpdf

Žádost o přestup žáka ve formátu: docxpdf

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy ve formátu: docxpdf

Žádost o uvolnění dítěte z mateřské školy ve formátu: docxpdf

Žádost o uvolnění z vyučování v době mimo školní prázdniny ve formátu: docx, pdf

Čestné prohlášení v případě chronického respiračního onemocnění dítěte