PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: https://www.strupcice.cz/

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

a) Některé informace na tomto webu jsou vystaveny v podobě dokumentů formátu PDF. A to z důvodu, že jsou buď příliš velké, a proto je vhodné jejich stažení, nebo obsahují prvky a formátování, které webový formát nepodporuje. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež přímo slouží k prohlížení PDF souborů.

b) Podstatnou část stránek školy tvoří fotografická dokumentace, která bez komentářů mapuje dění ve škole od roku již 2006 (část oddílů „Mateřská škola“, „Aktuality“, „Fotogalerie“, „Družina a klub“, „Prohlídka školy“, „Tvorba žáků“, „Školní soutěže“)

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 28.9.2020

Zpětná vazba

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům.
Struktura stránek je znázorněna v mapě stránek. Odkaz na mapu stránek je v záhlaví každé kapitoly.

Lepšího uživatelského pocitu dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.

Pokud narazíte na jakýkoli problém, kontaktujte autora stránek Ing. Jiřinu Ovčarovou na e-mail: ovcarova@email.cz, Nebo přímo Základní školu a Mateřskou školu Strupčice:

Kontakt:

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov
431 14 Strupčice
telefon: +420 474 685 127
e-mail: reditelna@strupcice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz