Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

  

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 stanovuji

 

s účinností od 3. 9. 2007 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 50 Kč měsíčně.  

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy  podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.  

Ve Strupčicích dne 31. 8.2007

Mgr. Jana Mišková

ředitelka školy 

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  13. února 2022 11:52:37

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na emailovou adresu: ovcarova@email.cz