Dětský den v MŠ

Den rodiny

Besídky ke Svátku matek

Hasičský den

Čarodějnice v 1. třídě

Čarodějnice ve 2. třídě

Čarodějnice ve 3. třídě

Den Země ve 3. trídě

Den Země ve 2. trídě

Den Země v 1. trídě

Velikonoce v 1. třídě

Velikonoce ve 2. třídě

Velikonoce ve 3. třídě

Den vody v 1. třídě

Den vody ve 2. třídě

Den vody ve 3. třídě

Maškarní karneval 1.třídy

Maškarní karneval 2.třídy

Maškarní karneval 3. třídy

MŠ Vánoce v 1. třídě

MŠ Vánoce ve 2. třídě

MŠ Vánoce ve 3. třídě

Mikuláš v mateřské škole

Dýňáček

Podzim ve školce

Drakiáda v 1. třídě MŠ

Drakiáda ve 2. třídě MŠ

Drakiáda ve 3. třídě MŠ