MATEŘSKÁ

ŠKOLA

Dokumenty 

a formuláře

Plán akcí 

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ

Poplatky v mateřské škole

Informace k platbě stravného

Školní vzdělávací program MŠ

Školní řád MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte