Školní jídelna

 

Jídelní lístek

Objednávání stravy

informace k placení

Upozornění na zvýšení úhrady za stravné

Vnitřní řád školní jídelny

Doporučení pro sestavování jídelníčků ve školních jídelnách.