Historie školy

a strupčic

Dějiny školy

Ředitelé a zaměstnanci školy

Učitelé v dějinách školy

Absolventi školy do r. 1970

Absolventi školy 1970-1990

Absolventi školy 1990-2000

Absolventi školy 2000-2015

Absolventi školy po r. 2015

Současní žáci školy:

Úspěchy našich žáků 

Strupčice do roku 1800

Strupčice po roce 1800