O projektu

Digitální Učební Materiály

z předmětu Chemie

Autorem následujících výukových materiálů je Ing. Jiřina Ovčarová

(Obrázkové ikony u jednotlivých témat slouží jako odkazy)

pro VIII. třídu

Složení atomu

Pracovní list (pdf)

Molekula

Pracovní list (pdf)

Atom 

a molekula

Pracovní list (pdf)Pracovní list (pdf)

Kyslík

Pracovní list (pdf)

Vodík

Pracovní list (pdf)

Uhlík

Pracovní list (pdf)

Síra a dusík

Pracovní list (pdf)

Fosfor

Pracovní list (pdf)

Látkové množství
Pracovní list (pdf)

Reakce 1

Rozdělení chemických reakcí podle druhu přeměny

Prezentace (pps)

Reakce 2 

Faktory ovlivňující průběh chemických reakcí

Prezentace (pps)

Reakce 3 

Elektronegativita, druhy chemických vazeb, Ionty

Prezentace (pps)

Oxidy uhlíku

Pracovní list (pdf)

Reakce 4 

Energie chemické vazby, exotermické a endotermické reakce

Prezentace (pps)

Oxidy dusíku

Pracovní list (pdf)

Oxidy nejen v mineralogii

Oxid hlinitý a oxid křemičitý

Prezentace (pps)

 pro IX. třídu

Neutralizace

Pracovní list (pdf)

Alkany

Pracovní list (pdf)

Alkeny

Pracovní list (pdf)

Fotosyntéza

Vznik glukózy

Prezentace (pps)

Glukóza

Dýchání a přeměny glukózy

Prezentace (pps)

Hledat na mapě stránek

Poslední aktualizace stránky:  17. prosince 2012 20:47:19

Optimalizováno pro MS Internet Explorer

Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytváří a fotografiemi zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová. Připomínky, podněty a případné materiály, o kterých si myslíte, že by se na stránky hodily, posílejte na adresu: ovcarova@email.cz